Adja fel első hirdetését most féláron! 50% kedvezmény minden új hirdető számára!

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Adokveszek.hu Kft. (Székhely: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3/2; Cégjegyzékszám: 08-09-032249; Adószám: 28771786-2-08) mint Szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett Nemzetközisofőrállás.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) a felhasználókra (a továbbiakban: „Felhasználó”) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Üzemeltető nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval nyilatkozik az ÁSZF teljes terjedelmében való elfogadásáról, erre tekintettel kérjük a Felhasználókat szíveskedjenek jelen feltételeket az Adatvédelmi tájékoztatóval együtt figyelmesen átolvasni és értelmezni.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet aki a Honlapra belépve azt böngészi, hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, termék iránt érdeklődik, a termékre ajánlatot tesz vagy bármely egyéb funkcióját használja.

1.1. A Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatásokat a Szolgáltató bármikor szabadon módosíthatja, megszüntetheti vagy új szolgáltatásokat vezethet be.

1.2. A Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, felhasználói fiók létrehozása esetén, vagy bejelentkezés során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, és az annak részét képező Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására.

1.3. A Szolgáltatónak lehetősége van ellenőrizni a feltöltött tartalmakat, de nem kötelessége azok tartalmát bűncselekményre, vagy illegális tevékenységre utaló tevékenység céljából vizsgálni.

1.4. A Szolgáltató a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget, de dönthet úgy, hogy jelen felhasználási feltételek megszegése esetén, vagy hatósági eljárás keretén belül törölheti azokat.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébõl, illetve az Honlap előzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredő vélt vagy valós károkért.

1.5. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

1.6. A Felhasználó által elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

1.7. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

1.8. A hirdetés feltöltésekor a rendszer automatikusan létrehoz egy felhasználói fiókot, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

1.9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszer időközönként a szolgáltatással összefüggő üzeneteket küldhet elektronikus levelezési címére. (pl: üzenet érkezéséről értesítés, ösztönzés regsiztrációra, aktiváló email, rendszerüzenet)

1.10. A Szolgáltató a nem megfelelő hirdetés szövegét nem módosítja, viszont ajánlásokat tehet annak módosítására. Addig amíg a jelzett változtatások nem kerülnek kijavításra a Szolgáltató megtagadhatja annak publikálását.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes Felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a Szolgáltatás eléréséből. A tiltás feloldása pedig minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

2. Tiltott dolgok

A Honlapon tilos közzétenni minden olyan szolgáltatást/terméket mely jogszabályba ütközik, jogellenes magatartásra ösztönöz, sérti a jó erkölcsöt.

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy olyan hirdetést vagy tartalmat (akár kép vagy szöveg) nem tesz közzé a Honlapon mely:

 • jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütköző, illetve ha ennek gyanúja felmerül
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • nem a rovat jellegének megfelelő
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz
 • félelemérzetet kelt
 • tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz
 • politikai tartalom
 • olyan képeket tartalmaz, melynek felhasználási jogaival a Felhasználó nem rendelkezik
 • a szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató, a szolgáltató üzleti partnerei vagy a szolgáltató felhasználóinak jogait
 • a szolgáltató megítélése szerint sértheti a szolgáltató üzleti érdekeit
 • kéretlen (spam) hirdetésnek minősül
 • több különböző témájú hirdetése egy hirdetésben
 • tilos olyan képet feltölteni amely nincs összhangban a hirdetés címével, leírásával
 • tilos manipulált képet feltölteni, azokra hirdetést, ábrát vagy egyéb reklámot elhelyezni, továbbá tilos kiemelésre alkalmas keretet, feliratot elhelyezni
 • tilos a hirdetést olyan mértékben módosítani vagy szerkeszteni, hogy az jelentős mértékben eltérjen az eredeti hirdetés tartalmától, témájától és ezáltal az ilyen hirdetésnek minősüljön

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az automatikusan engedélyezett hirdetések publikálását előzetes indoklás nélkül visszavonhatja, vagy kérheti annak hitelességének ellenőrzést, valamint a publikálás előtt ellenőrzött hirdetések jóváhagyását akár indoklás nélkül is megtagadhatja. Különös tekintettel az alábbi esetekben a Szolgáltató fenntartja a hirdetések inaktiválásának vagy törlésének jogát:
 • az ÁSZF 2. pontjában rögzített tartalom típusok esetén
 • reklámtörvényi tilalmakba ütköző hirdetés
 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés
 • a helytelen kategóriában feladott hirdetés
 • jogsértést megvalósító hirdetés
 • duplikált hirdetések, spam hirdetések, nagy tömegben feladott hirdetések
 • tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú
 • a sorozatosan törölt, majd feladott hirdetéseket
 • több felhasználói fiókból hirdetett ugyanazon hirdetések melyek egyetlen Felhasználóhoz kapcsolhatók

A Honlapon csak egyszer szerepelhet egy adott Hirdető által feltöltött hirdetés. Ha valami okból Hirdető a termék újra feladása mellett dönt, akkor a Szolgáltató köteles törölni az előző ugyanolyan tartalmú hirdetést. Az oldalon tilos az azonos tartalmú hirdetések többszöri feladása.

3. Hirdetésfeladás

A hirdetés feladása történhet regisztráció nélkül és regisztrációval.

A hirdetés feladásához kötölezően megadott elemek a hirdetés címe, a hirdetés kategóriája, a hirdetés leírása, a hirdetésben szereplő szolgáltatás régiója/települése.

A regisztrációval feladott hirdetések automatikusan megjelenítésre kerülnek a találati listában, azonban az így feladott hirdetések is ellenőrzésen esnek át, esetleges probléma esetén pedig inaktív státuszba kerülnek. A regisztrációval feladott hirdetések 30 napig jelennek meg a találati listában, majd ezt követően a Felhasználó dönti el, hogy meghosszabbítja vagy pedig törli a hirdetését.

A Felhasználó a hirdetését bármikor törölheti.

A Felhasználó a hirdetését a hirdetés lejárta előtt 5 naptári nappal korábban már meghosszabbíthatja, így a hirdetés a lejárati időhöz viszonyítva további 30 napig elérhetővé válik. A hirdetés lejárta utáni 30 napban a felhasználónak lehetősége van megújítani hirdetését amennyiben ez nem történik meg a Szolgáltató törli a hirdetést a rendszerből, ezt követően az nem visszaállítható.

4. Felelősség

A Felhasználó által a Weboldalon elérhetővé tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatást a hatályos jogszabályok, és a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.

Tartalmak eltávolításáról a szolgáltató nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát.

A Szolgáltató semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat akik bizonyíthatóan kár okozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

5. Felhasználói szolgáltatások

A Felhasználó a Honlapon elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Felhasználó a regisztráció során köteles megadni az email címét és jelszavát. Egy email címmel csak egy regisztráció lehetséges, valamint a Honlapon minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. A Felhasználó regisztrációja a Felhasználó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törli azokat a felhasználói fiókokat, amelyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, ip cím, host tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön email címről kerültek aktiválásra. A regisztrációt az email címre kiküldött módon van lehetőség aktiválni, 48 óra elteltével az a személy aki nem aktiválja regisztrációját, az email cím törlésre kerül. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználónak lehetősége van további adatok megadására, mint például név, telefonszám, lakcím (székhely), számlázási név, cím és adószám, tevékenység típusa (magánszemély vagy vállalkozó), profilkép.

A Fiók a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Hirdetőnek nyújtott digitális szolgáltatás. A Hirdető a Felhasználónévvel és a Jelszóval hozzáférést kap a Fiókhoz.

A regisztráció történhet külső szolgáltató által, ez esetben az átadott adatok kerülnek tárolásra rendszerünkben, amelyekről bővebb információt a külső szolgáltató szolgáltat. A külső forrásból származó regisztráció elengedhetetlen eleme, hogy a Felhasználó engedélyezze az email címének átadását, amelyen felül további adatok kérhetőek mint név, profil kép. Amennyiben a Felhasználó nem engedélyezi ezen adatok átadását, rendszerünk nem engedélyezi a Honlap kizárólag regisztrációval történő használatát. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

A felhasználó név nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Felhasználó ilyen felhasználói nevet ad meg, a Szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó regisztrációját végleg törölje. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén. A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által hirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül a hirdetés Honlapon történő megjelenésével egy időben.

A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott hirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak vagy a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni és az adott hirdetést felfüggeszteni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Honlap használatához és a jelen ÁSZF elfogadásáshoz törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

A Szolgáltató tájékoztató jellegű üzeneteket (rendszerüzenet) küldhet a Felhasználónak, a Felhasználónak lehetősége van részben, vagy egészben az értesítési üzenetek kikapcsolására. A Felhasználók kapcsolat felvétel egyszerűsítése érdekében egymásnak szöveges üzeneteket küldhetnek, így a kapcsolatfelvétel a Szolgáltató által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül is történhet. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon tekinthetők meg. Az üzenet érkezéséről a Felhasználó email értesítőt és a Honalpon felugró értesítést kap. A Honlapon üzemelő üzenetküldő rendszeren keresztül folytatott kommunikációt a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A regisztráció nélkül küldött üzenetek minden esetben előzetes ellenőrzésen esnek át, csak azt követően kerülnek továbbításra a címzett felhasználó számára. A Szolgáltató nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért.

A Szolgáltató jogosult indoklás nélkül felfüggeszteni a Hirdető fiókját abban az esetben, ha a Hirdető a tevékenységével megsérti az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.


A Hirdető a regisztrációját bármikor indoklás nélkül törölheti. Regisztráció nékül a Hirdető a hirdetés feladásakor megadott email címről érkező kérelmével, a regisztrációval hirdető felhasznlákók, a Facebook fiókkal belépők és a Google fiókkal belépők a Beállítások > "Fiók megszüntetése" rész alatt kérvényezheti. Valamint a regisztráció során megadott vagy a belépés során használt e-mail címről küldött kérelemmel is kérhetik a regisztrációs fiók és személyes adataik törlését.
A felhasználói fiók végleges törlése 48 órán belül történik meg.

6. Szolgáltatási díjak

A Szolgáltató a Hirdetők számára rovatonként eltérő összegű, egyszeri díj ellenében vagy előfizetési díj ellenében tölthetőek fel hirdetések.

A díjköteles szolgáltatások kiegyenlítéséhez szükséges az egyenleg feltöltése amelyet regisztrált felhasználóként az "Egyenleg" menüpont alatt teheti meg a Hirdető, a feltöltéshez banki átutalás vagy bankkártyás fizetési mód választható.

A díjköteles szolgáltatások bankkártyás fizetése esetén a szolgáltatás díjának megfelelő összeg előszőr az egyenlegre kerül, majd a szolgáltatás díja ezután automatikusan levonásra kerül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Hirdető által megfizetett díjat illetve a fel nem használt befizetéseket nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

A díjakat a Hirdető kizárólag a weboldal által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki.
A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

A Hirdető a Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül a Szerződéstől indoklás nélkül elállhat, illetve a Szerződés teljesítésének megkezdését követően azt indoklás nélkül felmondhatja, 14 napot követően pedig a Szerződést felmondhatja.

6.1. Hirdetés típusai

Díjköteles hirdetés: Érvényessége 30 naptári nap, amelyet legkorábban a lejárta előtt 5 naptári nappal bármely szabadon választott kiemelés kifizetése esetén újabb 30 naptári napig a kiemeléssel együtt érvényes marad. Korlátlan számban feladhatóak.

Előfizetői hirdetés: Érvényessége az előfizetés végéig, amely addig folyamatosan elérhető ameddig a Hirdető rendelkezik aktív előfizetéssel. Az előfizetés lejártával az előfizetés ideje alatt feladott hirdetések automatikusan törlődnek. Az előfizetési csomagban foglalt mértékig.

Törölt hirdetés: A törölt hirdetések bármely szabadon választott kiemelés kifizetése esetén újabb 30 naptári napig a kiemeléssel együtt elérhetővé válnak.

6.2. Hirdetési csomagok

A Szolgáltató előre meghatározott számú hirdetési csomagot biztosít a Hirdető számára. Külön megállapodás keretében lehetőség van személyre szabott hirdetői csomag kialakítására.

6.3. Előfizetési csomagok

A Szolgáltató lehetőséget biztosít azon Hirdetők számára akik rendszeres felhasználói a Honlapnak, hogy eseti vagy rendszeres havidíj ellenében a kiválasztott hirdetési csomagban szereplő számú extra hirdetést helyezhessenek el a Honlapon.
Az előfizetés "havidíj" valamint "hónap" megnevezés ténylegesen 30 naptári napot (1 hónap) jelöl, a határozott idejű előfizetés esetében ennek értelmében az előfizetés időtartama 360 naptári napot (12 hónap) jelent.
A hűségidő lehet határozott (12 hónap) vagy határozatlan (1 hónap) idejű. Az előfizetés a Szolgáltatás díjának kifizetésétől indul. A határozott idejű szerződés esetén a következő havidíjakat legkorábban 10 naptári nappal az adott hónap lejárata előtt van lehetőség kiegyenlíteni legkésőbb az adott hónap lejárta utáni 10. naptári napjáig. Abban az esetben, ha a soron következő havidíjtól számított 30 naptári napjáig bezárólag nem kerül kiegyenlítésre az előfizetés felmondásra kerül és azonnal megszűnik, az addig feltöltött hirdetések törlésre kerülnek. Ezt követően csak határozatlan idejű előfizetés használatára van lehetőség, határozott idejű előfizetés megkötésére legkorábban csak a ki nem egyenlített előfizetés lejárta után van lehetőség. Határozott idejű előfizetés választása esetén az előfizetés ideje alatt kisebb csomag váltására nincs lehetőség, azonban nagyobb csomag váltására igen.
Határozatlan idejű előfizetés választása esetén bármikor választható kisebb vagy nagyobb csomag is, valamint bármikor választható a határozott idejű előfizetés is.
A csomagváltás alkalmával a hirdetési csomag a kifizetés pillanatától érvényessé válik és az új hirdetési csomag lesz aktív. A határozott idejű előfizetés esetén a csomag aktuális havidíj befizetési idejével egyidőben lehetőség van a nagyobb csomag váltására is, így a következő hónaptól már a nagyobb előfizetői csomag lesz aktív viszont ebben az esetben az előfizetői hűségidő is kitolódik ismételten, mivel ebben az esetben új előfizetés kerül megkötésre. A Hirdető és a Szolgáltató megállapodnak, hogy a Szolgáltató a kiválasztott hűségidő végéig terjedő időtartamra az előfizetési díj változatlanságára hűséget vállalnak. A hűségidő alatt felek a megkötött szerződést változatlan tartalommal tarják magukra nézve kötelezőnek.
A Szolgáltatónak lehetősége van indoklás nélkül az előfizetést felmondani, annak díját részben vagy egészben megtéríteni. Az esetleges késedelmes befizetés miatti részteljesítés mértékétől függetlenül a Szolgáltatót az adott időszakra vonatkozó teljes szolgáltatási díj megilleti. A késedelmes teljesítés és késedelmes fizetés miatti esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Abban az esetben ha a Hirdető kötelezettségének nem tesz eleget a tekintetben, hogy az esedékes havídjakat kiegyenlítse a Szolgáltató jogosult az előfizetés azonnali felmondására és a hűségidő végéig esedékes díjakat egy összegben kiszámlázni.
A Szolgáltató kötelezettésget vállal arra, hogy a Hűségidő ideje alatt nem változtatja meg az előfizetés díjait.
Amennyiben a Hirdető hirdetései feladásánál nem tartja be a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételében foglaltakat, szerződésszegést követ el. Amennyiben a kifogásolt hirdetések nem kerülnek módosításra vagy a későbbiekben is folyamatos figyelmeztetések eseténe a Szolgáltató felmondhatja az előfizetést.
A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy alávetik magukat a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti Járásbíróság kizárólagos illetékességének.


7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás és a Honlap használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.

8. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Hirdetőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

9. Általános adatok

Szolgáltató adatai:
Adokveszek.hu Kft.
Székhely: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3/2
Levelezési cím: 9330 Kapuvár, Szent István király utca 1. 3/2
Cégjegyzékszám: 08-09-032249
Adószám: 28771786-2-08
Közösségi adószám: HU28771786
Nyilvántartó: Győri Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 11737090-21455522 (OTP Bank)
Internet: www.Nemzetközisofőrállás.hu
Email: info@allasmunka.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:
RackForest Kft
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.
Adószám: 14671858-2-41
Bankszámlaszám: HU04 10400968-50514955-49501007
EU adószám: HU14671858
E-mail: info@rackforest.hu
Internet: www.rackforest.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-914549Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. 07. 20.

Nemzetközisofőrállás.hu © 2024
Minden jog fenntartva.
Kezdőlap Hirdetésfeladás
Munkaadóknak
Belépés Álláskeresőknek Munkaadóknak Árak